Velkommen til Zonta Norge

ET NETTVERK AV KVINNER

Engasjement, styrke, nettverk og fellesskap er nøkkelordene når ressurssterke kvinner møtes for å gjøre en forskjell for tusenvis av jenter og kvinner over hele verden. Zontas formål er å styrke kvinners rettigheter. Dette gjør vi med aktiviteter som kan støtte prosjekter for å fremme kvinners likestilling, utdanning og helse.

Nyheter

Neste Landsmøte blir 20-22.9.2024 i Egersund

Les mer

Møteaktiviteter for Zonta Norge, med klubber og komiteer kommende år

    26. oktober ZN styret/klubbpresidenter. 27. november  ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen. 18. april 2024 ZN styret/klubbpresidenter. 6. mai 2024 ZN styret og Informasjon/organisasjonskomiteen.  

Les mer

Ledermøte i februar 2024

1.februar 2024 kl. 18.00 blir det et digitalt Ledermøte på Teams. Det betyr at alle medlemmer er velkomne til å delta. Invitasjon kommer.

Les mer SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER

Globale initiativer

Vi vil stoppe barneekteskap

Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble giftet bort før fylte 18 år.

Vi sier nei til vold mot kvinner og jenter

2 av 3 kvinner har opplevd fysisk og/eller seksuell vold i nære relasjoner.

Vi vil utjevne kjønnsbaserte forskjeller innen utdanning

For hvert ekstra års skolegang økes jenters eventuelle lønn med 10-20 prosent.

Zonta Norge