Lokale stipend

Utdeling av lokalt Zonta-stipend

Karen Hompland ble stipendvinner 2022

 

Egersund og omegn Zontaklubb, gir lokale stipend til unge jenter under utdanning. De 8 andre klubbene i Norge har p.t. ingen lokale stipend, men Sauda og omegn utdeler Ingeborgprisen annethvert år.

Egersund og Omegn Zontaklubb
tilbyr en stipendordning for kvinnelige mastergradstudenter fra Egersund og Dalane. Stipendet er på 20 000,- kr . Det kan søkes 2 år på rad for et masterprogram, men det må søkes for hvert år. Stipendet utbetales for 1 år av gangen med 20 000,- kr.

Stipendprogrammet er for kvinner i Egersund og Dalane som søker høyere utdanning i Norge eller utlandet. Det er ingen aldergrense for stipendet men de fleste vil være mellom 20-30 år.Egersund og Omegn Zontaklubb ønsker å bidra til at kvinner fra Egersund og Dalane skal øke sin kompetanse og Zonta sitt formål er å hjelpe kvinner opp og frem.

Søknadsfristen er 1.november!!! Egersund og Omegn Zontaklubb forlanger at søker skal:

  • Gjennomføre en masteroppgave med tema
  • Delta på møte med Zonta for presentasjon
  • Delta på 1 møte i forbindelse med stipendutdeling
  • Levere årlig rapport om studieprogresjonen.
  • Levere årlig regnskap om hvordan de tildelte midlene har blitt brukt

Prosjektkomiteen står for grovsortering av innkomne søknader. Styret i Egersund og Omegn Zontaklubb står for den endelige utvelgelsen av stipendiater.

Tildeling av stipend 1 år garanterer ikke videre deltakelse i støtteordningen. Studieprogresjon, motivasjon og engasjement vil avgjøre om stipendmottaker vil kunne ta del i støtteordningen over en to års periode. 

Les mer her

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.