Internasjonale prosjekter

La oss lære i Madagascar
Helse og beskyttelse i Peru
Stopp barneekteskap

Internationale projekter3

Utdanningsprogram

 

 

Mål for Zonta Internationals serviceprosjekter 2020-2022

Fremme unge jenters skolegang i Madagaskar
En del jenter som kommer i puberten har tendens til å droppe ut av skolen fordi blant annet forholdene på skolen er for dårlige for dem. Dette prosjektet som drives av UNICEF skal sørge for blant annet bedre hygiene på skolene(separate toalett og vask),men også økt trygghet og beskyttelse for sårbar ungdom. Støtte til undervisning for å komme seg inn igjen i skolen og ta igjen de andre er også viktig.

I juli 2018 forpliktet Zonta til å gi ytterligere US $ 1,000,000 for å fortsette sin støtte. Koronaepidemien har hindret jentenes skolegang, og det er nå viktig å fortsette støtten for å få jentene tilbake på skolen. Let us learn tar sikte på å redusere fattigdom og styrke Madagascars neste generasjon av kvinnelige ledere.

Prosjekt mot kjønnsrelatert vold i Papua Ny-Guinea og Timor Leste
Kvinner og jenter skal få leve et liv fri for vold. Prosjektet gir hjelp til de som har opplevd mangeårig vold, frihetsberøvelse, partnervold og seksuelle overgrep. 3 av 4 kvinner og menn i PNG tror at menn har rett til å slå sin kvinne. Styrke nasjonale helsevesen for å respondere/sette inn tiltak. US$ 1.000.000.

Unge jenter helse og beskyttelse i Peru
Fokus på mental helse, forebygge vold mot jenter, fremme helse, forhindre alle typer vold på skoler, spesielt kjønnsrelatert vold, forebygge graviditet blant unge jenter, beskytte miljøet for vold, fremme kjønnsbasert likestilling. Provinsen Huanavelica: 14,1 % av jentene er gravide eller unge mødre, kun 57,2 % fullfører vg skole, og i Ucayali 20,2 %/58,2 %. Prosjektet omfatter 31082 unge barn/kvinner, 1400 familier, 10 helseinstitusjoner og 24 skoler. US$ 1.000.000

Stoppe  barneekteskap
Nesten 650 millioner nålevende kvinner ble gift før sin 18-års dag og anslagsvis 280 millioner flere jenter risikerer å bli barnebruder. Hvis denne trenden fortsetter, vil antall jenter og kvinner som blir gift som barn, utgjøre nesten 1 milliard i 2030. UNICEF og UNFPA har gått sammen om et initiativ overfor flere land for å beskytte rettighetene til millioner av disse mest sårbare jentene. Det globale programmet for å akselerere tiltak for å få slutt på barneekteskap, samler regjeringer, sivile samfunn, familier og unge i en kollektiv satsing for å hindre jenter i å gifte seg for unge og å støtte dem som allerede er gift som jenter. Zonta International har forpliktet seg til å gi  2.000.000 USD til prosjektets tiltak for å forhindre barneekteskap i disse 12 landene: Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, Ghana, India, Mosambik, Nepal, Niger, Sierra Leone, Uganda, Jemen og Zambia

Les mer om hjelpeprogrammene våre her.

 

 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.