Nasjonale stipend

Norge har for tiden ingen egne nasjonale stipendordninger. Som medlem i organisasjonen FOKUS, kan medlemmer søke på stipend her. De utlyser stipend bl.a. til å reise til FNs Kvinnekommisjon, en gang i året, det skal gå gjennom hovedorganisasjonen. I tillegg utlyser de ett stipend i året til å delta på FNs Generalforsamling.

FOKUS – Forum for kvinner og utviklingsspørsmål – er et kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål med vekt på informasjonsformidling og kvinnerettet utviklingsarbeid. 

  • Overordnede mål er å bidra til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt.
  • De gir ut tidsskriftet I FOKUS. Send e-mail å få bladet gratis.
  • De deltar i 16 dagers kampanjen mot vold og seksuell trakassering

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.