Landsprosjekter

Bistandsprosjekter og programmer
Distrikt 13, som består av Danmark, Litauen, Island og Norge, støtter de ulike Zonta- prosjekter og programmer ved donasjoner som kommer fra innsamlinger på District 13- konferansene. Innsamlingen kan være via utlodninger, auksjoner eller overskudd fra varer produsert av klubber eller private, og selges fra boder på konferansen.

I tillegg til å støtte internasjonale bistand- og stipendprogram, gjennomfører alle fire områder og hver klubb i distrikt 13 sine egne hjelpe- og påvirkningstiltak. Hver klubb donerer en tredjedel av sine innsamlede midler til ZI prosjekter og programmer. Individuelt donerer også Zontakvinner direkte til ZI sine prosjekt og program.

Les mer om hvilke prosjekter som Zonta støtter i år på siden prosjekter.

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.