Mål og strategi

Vårt overordnede mål er: 

Vi skal synliggøre Zontas arbeide for å forbedre kvinners vilkår verden over.

Vi skal synliggøre Zontas rolle i det norske samfunn.

Vi skal styrke samarbeidet og samhørigheten mellom de norske Zonta klubbene.

Zonta Norge skal fremstå som en naturlig lokal og nasjonal aktør i kvinnepolitiske spørsmål.

VI SKAL SKAPE EN BEDRE VERDEN FOR ALLE KVINNER OG JENTER

Area4

 

 

 

 

 

Her finner du:

Mål for Område 4 – Norge

2016-2018 Service:

Alle klubbenes prosjekter skal gjenspeile Zontas mål og er i tråd med Zontas formål. Alle lokale prosjekter skal rettes mot kvinner og jenter. Klubbene anmodes å fokusere på flyktningsituasjonen.

MEDLEMSSKAP
I tråd med D13s mål, har vi som mål vi en netto medlemsøkning på 5 prosent ved utløpet av toårsperioden. Ingen nedgang i antall klubber.

RESSURSER
Det er viktig at medlemmene deltar i klubbenes arbeid gjennom styreverv eller komitearbeid. Alle klubber må søke å få nye medlemmer som ønsker å være aktivt med i klubbens arbeid. Klubbenes styre må gjøre seg kjent med arbeidsverktøy (tools) på nettet angående ledertrening og ivaretagelse av medlemskap. Zontarelatert ledertrening skal foregå både på klubb og områdenivå.

DONASJONER
Donasjonene til ZI skal økes ved at alle klubber gir minst 1/3 av innsamlede midler til ZIF. Andelen personlige donasjoner øker.

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.