AD Brev

Ad Jane Bordal


AD Siri Meling presenterer sine AD-brev
AD brev nr 1 Zonta Says No
Sommerhilsen 2021

AD Elin Hetland Mong presenterer sine ADbrev her

AD brev nr. 1 Juli 2018

Mari Ramsten Vangdal  var AD i perioden 2016-18. Hennes nyhetsbrev finner du her.

AD brev nr. 1
AD brev nr. 2
AD brev nr. 3
AD brev nr. 4
AD brev august 2017
AD brev November 2017
AD brev mars 2018
AD brev mai 2018

Områdeleser, AD for Zonta Norge for perioden 2022-2024 er Jane Bordal.

Områdeleder, AD for Zonta Norge for perioden 2020-2022 er Siri A. Meling

Siri A. Meling, 57 år og Zontamedlem i Egersund siden oppstarten for over 20 år siden.

I denne perioden har jeg imidlertid hatt 12 års permisjon på grunn av verv som stortingsrepresentant.  I to perioder var jeg medlem av energi- og miljøkomiteen, mens den siste perioden var jeg medlem av finanskomiteen.  Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i 1992.  Har arbeidet i lederstillinger både innenfor privat- og offentlig sektor og har i tillegg hatt en rekke styreverv.  Arbeider i dag som regiondirektør ved Fiskeridirektoratet region Sør med kontorsted i Egersund.

Jeg har også vært president i Egersund og Omegn Zontaklubb i perioden 2018-2020.

To voksne barn, hus, hytte og hund – samt et engasjement for kvinners rett til likeverd og muligheter.

Mvh fra Siri

Zontaprofilen Les mer

AD i Zonta Norge Siri A. Meling

Hei! Jeg er Siri A. Meling, 57 år og har vært medlem av Egersund og Omegn Zonta-klubb siden etablering av klubben for 22 år siden. I perioden 2018-2020 har jeg hatt gleden av å være president i klubben, og nylig begynte jeg min toårsperiode som AD i Zonta Norge.  Et spennende verv som jeg gleder meg til å forvalte sammen med flotte Zontakvinner både i styret, i komiteene og presidentene i de ni klubbene vi har i Norge.
Hvorfor er du engasjert i Zonta?
Zonta representerer for meg et viktig fellesskap på litt ulike plan.  Det viktigste er organisasjonens fokus på kvinners rettigheter, muligheter og likeverd.  Vi har kommet langt i utviklingen av disse rettighetene i Norge, og da er det viktig at vi ikke er oss selv nok, men at vi bidrar til en god utvikling globalt.  Kvinners rett til utdanning og kampen mot barneekteskap er blant de viktigste enkeltsakene nå. Zonta gir meg også muligheten til å bli kjent med mange hyggelige og interessante kvinner.  I jobbsammenheng er jeg ofte omgitt av menn, og kvinnefellesskapet i Zonta blir en fin motvekt.  Vi har kjekke og interessante medlemsmøter, deler gode opplevelser og gleden av å samarbeide mot felles mål.
Hvilken profesjonell bakgrunn har du?
Jeg er siviløkonom fra Handelshøyskolen BI 1992, og har yrkesbakgrunn fra ulike lederstillinger i både offentlig og privat sektor, i tillegg til en rekke styreverv i ulike bedrifter og organisasjoner.  I dag er jeg regiondirektør i Fiskeridirektoratet region Sør.  Fiskeridirektoratet har ansvar for forvaltning og kontroll av fiskeri og havbruks-aktiviteten i Norge.  En flott og spennende næring som har evighetens perspektiv over seg hvis vi innretter oss riktig.  Jeg har også vært stortingsrepresentant i 12 år.  De to første periodene var jeg medlem av Energi- og miljøkomiteen og hadde spesielt fokus på olje- og gasspolitikk og ulike energispørsmål.  Siste perioden var jeg medlem av Finanskomiteen og jobbet blant annet mye med skattespørsmål.  Jeg har gått på sjefskurset ved For-svarets Høyskole, har vært observatør i FN under høynivådelen og ellers hatt flere ulike politiske verv i løpet av disse årene.
Hva opptar deg mest nå?
Jobben tar mye tid og fokus. Det samme gjør mitt engasjement i Zonta. Ellers er jeg blant annet engasjert i en privat finansieringsgruppe som jobber med å skaffe private sponsormidler til arbeidet med å realisere et Viten-museum i regionen.  Museet er nå under bygging, men vi mangler ennå noe på å få prosjektet fullfinansiert.  Ellers går livet med til å følge opp hus, hage, hytte, to voksne barn, hyggelige venner og gode naturopplevelser.  I skriv-ende stund lurer jeg på om deler av sommerferien neste år skal gå til opplæring i kajakkpadling utenfor Helgelandskysten.
Zontahilsen fra Siri

 

 

 

 

 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.