Internasjonale stipendordninger

 

 

 

 

 

 

 

Amalie Earhart

 

 

 

Inga Laukyté–Budrienè med Dorte Olesen, leder i disktrikt 13

 

 

 

 

Line Wedam Fruergaard

Som et ledd i innsatsen for å styrke kvinners stilling og muligheter, deler Zonta International hvert år ut en rekke legater og stipender.

STIPEND TIL UNGE KVINNER SOM TAR TEKNOLOGIUTDANNING

Stipendet skal oppmuntre unge kvinner til å utdanne seg innenfor ny teknologi, og til å kvalifisere seg til lederstillinger i bransjen. Du kan lese mer om dette her 

AMELIA EARHART STIPEND

Amelia Earhart stipend  gis til kvinner som driver godkjent forskning på doktornivå innen flyteknikk og romfartsvitenskap. Stipendet ble opprettet i 1938. Stipendsummen er 10 000 US dollar. Det deles ut ca. 40 stipend hvert år.  Personer som søker skal ha avlagt sivilingeniøreksamen eller mastereksamen innen romfart eller flyrelaterte studier, ha vist gode studieresultater, ha startet et godt dokumentert forskningsarbeid i løpet av det siste året, og ha mottatt minst ett anbefalingsbrev fra forskningsleder.

Amelia Mary Earhart (1897- 1937) var en amerikansk flyver, flypioner og forfatter og var den første kvinnelige flyveren som fløy alene over Atlanterhavet. Hun forsvant i et forsøk på å fly jorda rundt. Hun var en tidlig feminist som støttet likestilling og var medlem av Zonta.

PRIS TIL UNGE KVINNER SOM TAR SAMFUNNSANSVAR

Young Women in Public Affairs Awards Prisen er rettet mot unge kvinner mellom 16 og 19 år, som har vist lederevner og samfunnsmessig engasjement for eksempel gjennom frivillig arbeid. I alle Zontas distrikt deles det hvert år ut en pris på 1 500 USD foruten 10 internasjonale priser på hver 4 000 USD. 

I 2019 fikk Inga Laukyté–Budrienè prisen fra distrikt 13. Inga har opprettet og leder en støtteforening for foreldre som har fått premature barn eller opplevd dødfødsel. 

Helen Pörtner, Mainz, Tyskland fikk tildelt YWPA-stipend fra Zonta Club Mainz, samt fra Distrikfet 28 i 2016. Hun besøkte Ålesund og omegn zontaklubb 1.11.16, og fortalte om sitt samfunnsengasjement og sine prosjekt for å hjelpe kvinner og barn i verden. Stipendet gjorde det mulig for Helen å studere 2 år ved UWC Red Cross Nordic, Flekke, Norge. Les hennes egen beretning her  

Prisen ble etablert i 1990 av tidligere leder for Zonta International, Leneen Forde.

Jane M. Klausman stipend. Stipendet gis til kvinner som søker mot en ledende posisjon i næringslivet og studerer andre eller tredje året på universitet eller høyskole. Distriktet utpeker en stipendiat som får 2000 USD i stipend. Zonta International velger seks stipendiater blant dem som er utpekt av distriktene. Disse seks får 8000 USD hver. Søkeren skal studere ved universitet eller høyskole og gå andre eller tredje år i studiet. Hun skal ha vist gode studieresultater og ha som mål å fullføre en forretningsrettet linje ved høyskole eller universitet. Hun skal skrive en oppgave om sine fremtidige studieplaner og hvordan stipendet hun søker kan hjelpe henne å nå sine mål. Ta kontakt med en zontaklubb for å vite mer.

Line Wedam Fruergaard fra Danmark fikk stipendet i 2018. Hun studerer markedsføring og ledelse i København og brukte det som tilskudd til et studiesemester i New York.

 

 

 

 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.