Ledelsen i Zonta Norge

 

Zonta Norges leder Jane Bordal t.v. og sekretær Hilde Heggelund

Det er ofte en tilfeldighet at en blir med på aktiviteter, og slik var det også for Jane og Zonta.  En god venninne presenterte henne for nettverket.  Hun ble invitert til å holde et foredrag om hvordan det var å være kvinnelig expatriate i Asia. Hun har jobbet 5 år for Wilhelmsen Ship Management i Kuala Lumpur, Malaysia, og holdt foredrag om denne erfaringen.

Jane hadde vært litt på søken etter et nettverk som hadde en visjon hun kunne identifisere seg med. Zonta hadde det! Jane har alltid vært opptatt av lik og rettferdig behandling av begge kjønn, og har erfart at selv i et såpass likestilt samfunn som Norge, er det fortsatt en vei å gå.  I tillegg har hennes erfaring med mye internasjonal jobbing også vist henne at det er mye som gjenstår for at kvinner skal ha samme rettigheter som menn. For å kunne bidra til at kvinners rettigheter blir bedre må det jobbes målrettet og med kraft.  Dette nås igjennom internasjonalt arbeid og tilstedeværelse i de rette fora.  Zonta har en slik plass internasjonalt og særlig med den tette koblingen til FN.  Jane har tro på at Zonta gjør en forskjell og det liker hun å være med å bidra til.

Jane er utdannet kjemiingeniør, bedriftsøkonom og har en Master of Managment fra Handelshøyskolen BI. Gjennom de 35 årene hun har vært yrkesaktiv, har hun vært så heldig å få prøvd seg i mange spennende roller fra salg og markedsføring, innom kvalitetssikring og HMS til HR. Det har blitt mange lederstillinger og etter hvert på toppledernivå. 
Hun er nå direktør for Vegavdelingen i Statens vegvesen Vegdirektoratet, og leder en avdeling med svært kompetente medarbeidere, som har fagansvar for planlegging, bygging, drifte, vedlikeholde og forvalte veger i Norge. Hun sitter i etatsledelsen og rapporterer til Vegdirektør.

I Zonta sammenheng er hun opptatt av at vi skal lage en tydeligere profil av arbeidet vårt, slik at vi kan få flere med på det viktige arbeidet vi holder på med. Vi opplever at det er tungt å rekruttere medlemmer til klubben vår i Oslo og vi ser på alternativer for å gjøre det mer attraktivt å bli medlem hos oss, kanskje kan vi få til at medlemmer i hovedsak følger oss på sosiale medier? Vi kikker på denne muligheten.

Jane er aktiv og drar mye på tur i skog og mark, fjell og fjord, sommer og vinter i Norge.

 

 

 

 

 

Styret 2022 – 2024

Landsleder
Jane Bordal
E-post: jane.bordal@gmail.com
Klubb: Oslo

Vise- Landsleder
Thrine Seglem
E-post: thrine.seglem@cerfe.no
Klubb: Egersund og omegn  

Kasserer
Heidi Solli

E-post: heidi@dabb.no
Klubb: Egersund og omegn

Sekretær
Hilde Agathe Heggelund

E-post: hildehegg@gmail.com
Klubb:  Oslo                           

Webmaster
Randi Karin Holmen
E-post: rkholmen@gmail.com
Klubb: Egersund og omegn

Revisor

Ellen Skartvedt, Klubb: Egersund og omegn

Oversikt over Presidenter 2023-24

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.