Ledermøter

Fra det digitale Ledermøtet 16.2.21


Astrid Grude Eikseth holdt et flott foredrag om Zontas rolle i Europa og i Europarådet. Februar 2019


Ledergruppen samlet på Hå Gamle Prestegård. Februar 2019

Deltakere ledermøte Oslo februar 2018
Elin Mong ledermøte Oslo februar-17
Ledermøte på Sola, Stavanger 2016
Ledermøte på Sola, Stavanger 2016

 

Zonta Norge arrangerer som regel to ledermøter i året, et 2-dagers møte i februar og et kortere i forbindelse med landsmøtet i september. Hver klubb kan sende to deltakere, klubbleder og en annen fra styret.

På ledermøtene gis lederopplæring, informasjon og motivasjon for lederoppgaven som klubbleder. Deltakerne utveksler ideer, tar opp sentrale spørsmål og gir rapporter fra klubbarbeidet. Ikke minst utvikles fellesskap og samhold i ledermiljøet når det gjelder å nå  Zontas visjoner og mål.

Digitalt ledermøte i februar 2022

 Ledermøtet 16.februar 2021

Møtet ble avholdt digitalt på Teams, og hovedtemaene var kampen mot barneekteskap og den nye digitale tid. Hvordan kan vi forenkle og videreutvikle organisasjonen og klubbene med nye digitale verktøy?

Ledermøte i Hå 7.2.20-9.2.20 Les mer

Dokumenter til det ekstraordinære landsmøtet ligger under Landsmøter

Ledermøte i Hå 15.2.19-17.2.19 

Referat fra Ledermøtet 2019
Begynnelsen
Dortes presentasjon- Zonta 100 år
100 Years of empowering women
Zonta, FN og Europarådet v/ Astrid Grude Eikseth

Ledermøtet legger vekt på følgende:

  • Å bli kjent med hverandre
  • Ledertrening
  • Zontas indre liv – både formelt og sosialt
  • Vi blir 100 år!
  • Sosiale medier og Zontas hjemmesider
  • Motivasjon og påfyll i hverdagen
  • Positiv organisasjonskultur
  • Kultur i Hå
  • Økonomi i Zonta Norge

 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.