OM ZONTAS INTERNETTSIDER

Webmaster 2017-2023 Randi Karin Holmen

 

 

 

 

Medlemmenes tilgang til Zontas internasjonale sidene
For å få tilgang til Zonta International sine lukkede websider, kan Zontas medlemmer enkelt registrere deg med den e-mailadressen som klubben har registrert. Gå til https://www.zonta.org/ og klikk på «My Zonta«. Første gang du går inn skriver du inn e-mailadressen og velger «Forgot Username/Password, følg så instruksjonen. 

Webansvarlige
Zonta Norge og alle klubbene har en webansvarlig, som kan oppdatere og redigere henholdsvis Zonta Norges og de enkelte klubbenes nettsider. Nettsidene er i regi av Distrikt 13, som har utarbeidet en brukerveiledning for alle klubbene. Webansvarlige har fått kontaktinformasjon både til Zonta Norge og Zonta Danmark der de kan søke hjelp når de har spørsmål.

Redigering av klubbsider
De enkelte klubbenes webansvarlige har bare tillatelse til å redigere sine egne klubbsider. Klubbstyret avgjør om flere enn webansvarlig og klubbens president skal ha redigeringstilgang.

Se kontaktinformasjon for webansvarlige under fanen Kontakt

Du finner brukermanualer og tips for redigering under fanen Verktøykasse.

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.