Zonta FN Brev

Zonta og FN
Zonta har samarbeidet med FN siden FN startet i 1945. I dag skjer det gjennom å finansiere hjelpeprosjekter i samarbeid med ulike FN-organer og ved å være talsperson for kvinners menneskerettigheter på ulike områder i FN-systemet. Denne presentasjonen gir et godt bilde på zonta sitt bidrag og innflytelse: Zonta and UN,The start, Women rights, Zonta work

Nyhetsbrev
Leder i distrikt 13 FN’s-komite, Hanne Friis, Danmark gir oppdatert info om dette samarbeidet.
Astrid Grude Eikseth, Trondheim er fortsatt medlem i komiteen.

16 Days of Activism against Gender-Based Violence and Zonta Says NO to Violence Against Women campaigns
FN har utpekt 25. november til å øke offentlig bevissthet om all slags vold mot kvinner, se presentasjonen:
 
CoE – Gender Equality – Istanbul Convention, lenke under nyhetsbrevene fra Hanne Friis

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.