AKTIVITETER

Den 65. internasjonale Convention i Zonta holdes i Hamburg 25.- 29. juni 2022. Selv om det er usikre tider, er klubben i Hamburg allerede i gang med å forberede konferansen. Vi ser fram til å komme sammen for å drive den viktige virksomheten til Zonta videre på beste måte, få kunnskap om alle de utfordringene som møter kvinner i verden i dag og nyte fellesskapet med andre zontianere.

Convention i Chicago i 2020 ble avholdt digitalt på grunn av corona-situasjonen. Under vises bilder fra Convention i Yokohama i 2018

Distriktsmøte under Convention i Japan 2018
Fargerikt fellesskap i Yokohama 2018 med Ruth og Ragnhild fra Norge
ZI president med styre, Yokohama 2018

 

 

Bildegalleri fra Landsmøtet i Trondheim 9.-11. september 2022

Medlemmene deltar på ledermøter, landsmøter, distriktsmøter og kongresser i inn- og utland regi av Zonta. Her møter vi interessante kvinner med ulik yrkesbakgrunn og erfaring, som står sammen om å styrke kvinners stilling i verden.  Les mer

 

Ledermøter
Hvert år er det ledermøte. Her møtes presidenter og medlemmer fra styrer og andre innkalte til oppdatering og ledertrening.  Les mer her

Landsmøter
Hvert annet år er det landsmøte i Zonta Norge. Landsmøtet i Trondheim 11.9.-13.9.
2020 ble avlyst pga. kororonasituasjonen, men ble avholdt digitalt 9.9.20. Neste landsmøter er i Trondheim 2022 og i Bergen 2024Det er en svært lærerik prosess å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av et landsmøte, og det er mange brikker som skal på plass før et større arrangement går av stabelen. Medlemmene får faglig påfyll, knytter nye relasjoner og alle blir mer sammensveiset. Les mer her

Distriktsmøter
Norge er ett av 4 land i Distrikt 13 i den internasjonale organisasjonen Zonta. Hvert annet år møtes medlemmer til distriktsmøte.  Distriktsmøte ble holdt digitalt i Egersund september 2021
I september 2019 var distriktsmøtet holdt i København. 
Under Convention (se under) blir det holdt et mindre distriktstreff for de som er tilstede. Det er både sosialt og lærerikt å delta, med mange interessante foredrag og workshops. Det er først når en deltar på de ulike samlinger at en forstår fullt ut hva Zonta står for, og den utrolige innsatsen som legges ned av kvinner over hele verden for å bistå kvinner i deres kamp for likestilling, utdanning, frihet og verdighet.

Convention
Convention er Zonta internasjonal sin «generalforsamling» som skjer hvert andre år et sted i verden. Her bestemmes organisasjonens policy.  Medlemmer fra klubber over hele verden, og også gjester møtes her. Neste Convention er i Hamburg i 2022. Convention nr 65. i Chicago, juli 2020 ble avlyst pga. korona, og avholdt digitalt. Den 64. convention var i Yokohama, Japan i 2018.  I juli 2016 var kongressen i Nice, Frankrike. Foruten det formelle møtet, får deltakerne rapporter om de internasjonale prosjektene, delta i ulike workshops og sosiale events. Det blir også arrangert turer rundt i de ulike convention-byene.

Lokale arrangement
Zontaklubber deltar også i lokalt arbeid for kvinners sak. For eksempel er Trondheim Zonta, sammen med andre organisasjoner i byen, med på å arrangere møter og aktiviteter på FNs dag 25. november om mot vold mot kvinner. Klubben deltar også i lokale 8. mars- arrangement og er nå med på å starte opp driften av et eget kvinnehus i Trondheim.  Du kan lese mer om dette på klubbens nettside her

Europeiske seminar
Zonta arrangerer jevnlig europeiske seminarer med ulike tema som er aktuelle for klubbene, lærerike og spennende tema. Samtidig treffer man Zontamedlemmer fra mange ulike land i Europa. Språket er engelsk. I de senere år har det vært norske representanter på blant annet på seminar i Wien og i Tartu i Estland.

Vennskapstreff
Gjennom arbeidet i de ulike internasjonale fora, dannes det også vennskap med klubbmedlemmer fra andre land og distrikter. Etter det europeiske seminaret i Wien ble to medlemmer fra Trondheim Zontaklubb kjent med et medlem fra Riga Zontaklubb. Dermed ble de invitert til Riga Zontaklubb sin 25-års markering. Det ble en stor opplevelse og gode vennskap ble dannet.

Trondheim Zonta har også jevnlige treff med sin søsterklubb i Østersund. De møtes som regel en gang i året, vekselvis i Trondheim og Østersund. Ofte med medlemmer fra andre svenske og norske klubber i tillegg.

 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.