Hvem er vi

Derfor heter vi Zonta

”Zonta» er avledet av et Lakhota ord, som betyr ærlig og verdig til tillit. Lakhota, eller Teton Dakota, er et språk som brukes av Sioux indianere.

Navnet ble vedtatt i 1919. Det skulle symbolisere de forente kvalitetene ærlighet og tillit, inspirasjon og evnen til å arbeide sammen for å hjelpe andre rundt om i verden. Logoen er ikke bare en dekorativ design. Den er en sammensmeltning av flere Siouxsymboler som har en særlig betydning for Zontas medlemmer.

«Z» er f et Siouxsymbol for «stråle av lys», «sol» eller «utstråling» – og også «inspirasjon»

Dette Siouxsymbolet betyr «å gå sammen om et formål» eller «å stå sammen» – med andre ord «lojalitet»

Dette symbolet betyr «å være sammen»

Dette symbolet er Sioux symbol for «ly»

Dette symbolet er ikke utelukkende Sioux, eller indiansk. Det viser en plass og betyr «ærlighet» og «tillit»

Til sammen ble disse grafiske elementene  satt sammen som Zontas emblem eller logo. En logo for en gruppe mennesker som ønsker å være lojale, ærlige og troverdige og som vil la seg inspirere til å fremme kvinners status over hele verden ved å hjelpe hverandre og gjennom påvirkningsarbeid.

logo_splittet7

Nå er også ordene «Zonta International» innlemmet i emblemet for å gi bedre informasjon om Zonta  rundt om i verden.

 

 

 

Zonta International er en av verdens ledende organisasjoner av fagfolk. Zonta styrker kvinner overalt i verden gjennom hjelpeprosjekter og som talerør for kvinner og jenters rettigheter.

Zonta ønsker en verden, hvor

  • Kvinners rettigheter anerkjennes som menneskerettigheter.
  • Hver eneste kvinne har mulighet for å utvikle og utnytte sine evner.
  • I en slik verden har enhver kvinne adgang til alle ressurser og er representert i besluttende organer på lik linje med menn.
  • I en slik verden lever ingen kvinne i frykt for vold

Zonta er nøytral når det gjelder partipolitikk og religion.

Internasjonal, nasjonal og lokal innsats
Zonta arbeider både internasjonalt, nasjonalt og lokalt gjennom prosjekter som skal styrke kvinner og forbedre kvinners vilkår. I samarbeid med FN gjennomfører Zonta prosjekter som gir kvinner bedre helse og utdanning.

Zonta er også en tydelig stemme overfor FN’s organer når det gjelder påvirkningsarbeid og lobbyvirksomhet for likestilling og kvinners menneskerettigheter globalt (advocacy-arbeid). Zonta har konsultativ status på høyt nivå i Det økonomiske og sosiale råd. Hvert år deltar Zontakvinner på Kvinnekommisjonens møte i New York i mars, sammen med andre fra sivilt samfunn.

Zonta finnes i dag i 67 land over hele verden. I Norge er det i alt 7 Zontaklubber.  Klikk på  Klubber i menylinjen. Her kan du også lese mer om klubbenes møter, prosjekter og arrangement.
Les mer

Geografisk oppbygning
Zonta er globalt oppdelt i 30 geografiske distrikter. Hvert distrikt ledes av en Governor og et distriktsstyre. Norge tilhører distrikt 13 sammen med Danmark, Island og Litauen. Hvert av de fire landene er et ’area’ (område), som ledes av en Area director (landsleder) og et landsstyre. Det siste ledd i kjeden er klubbene, medlemmenes faste holdepunkt, som ledes av en president (klubbleder) og et klubbstyre. Norge har det nest største antall medlemmer i distrikt 13. Du kan lese mer om Zonta International på zonta.org og om distrikt 13 her.

Klubbliv, nettverk og innsats
I Zonta legger vi stor vekt på å utvikle og styrke kontakten mellom medlemmene og mellom klubbene. Å være medlem av Zonta gir et verdifullt lokalt, nasjonalt og internasjonalt nettverk, som kan brukes på det profesjonelle og personlige plan. Vi møtes en gang i måneden til et møte med faglig, kulturelt eller samfunnsorientert innhold og sosialt samvær med tid til at snakke sammen, utveksle tanker, ideer og holdninger. I klubbene utvikler og gjennomfører vi en rekke prosjekter og arrangementer for å skaffe midler, i tillegg til kontingenten, for å kunne støtte lokale, nasjonale og internasjonale hjelpeprosjekter.

Zonta ble grunnlagt i 1919
Den første Zontaklubb så dagens lys i 1919 i Buffalo, staten New York. Zonta International ble stiftet i 1930 og har nå sitt hovedkontor i Chicago, USA. I dag er der ca. 33.000 medlemmer i mer enn 1.200 klubber i 67 land.

Zonta ble startet av fem amerikanske kvinner, som en januarkveld i 1919 var gjester i en Kiwani-klubb i Buffalo. Denne klubben hadde bare mannlige medlemmer, og som et motstykke til mannlige klubber, bestemte de fem kvinnene seg for å grunnlegge sin egen klubb for kvinner.

Klubbens viktigste formål var å kjempe for normer og rimelige prinsipper i yrkeslivet, som kort fortalt gikk ut på at kvinner skulle arbeide under samme vilkår og ha samme rettigheter på arbeidsmarkedet som menn.

Den første klubben i Norge ble stiftet i 1947 og fikk navnet Oslo Zontaklubb. Du kan lese mere om historien her. 

Nyheter

SE NYHETER

Kalender

SE ARRANGEMENTER
Copyright © 2023, Zonta International - District 13.